W Glasdon jesteśmy pasjonatami środowiska, zobowiązani do ciągłej poprawy jego stanu naturalnego. Kontynuujemy zrównoważone, zintegrowane i etyczne praktyki w naszej codziennej działalności i chcemy być ekonomicznie, ekologicznie oraz społecznie odpowiedzialnym członkiem lokalnej i globalnej społeczności. Zainwestowaliśmy znaczne środki w zrozumieniu naszego wpływu na środowisko i jesteśmy akredytowani zgodnie z normą europejską ISO 14001.

     
 

Istotą naszej działalności jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, które poprawiają przestrzenie publiczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i wodzie oraz ochraniają środowisko. Produkty te pomagają społeczności, firmom, szkołom i innym naszym klientom praktykować dbanie o środowisko.

 

W miarę możliwości projektujemy nasze produkty przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu. Nieustannie badamy nowe technologie sprzyjające ochronie środowiska i procesy produkcyjne, które pozwolą nam osiągnąć ten cel. Zdecydowana większość naszych produktów jest dumnie produkowana i montowana w Wielkiej Brytanii, co pomaga zmniejszyć zużycie węgla do minimum.

 

Inwestujemy w innowacyjność produktów na przyszłość. Podczas projektowania nowych produktów bierzemy pod uwagę stabilność w całym cyklu życia produktu. Zmniejszamy zużycie energii w naszych produktach elektrycznych. Nasz Rebound Signmaster™, to gama energooszczędnych pachołków z diodami LED o małej mocy, które odpowiadają za zmniejszenie zużycia energii o 89% w porównaniu z technologią lamp fluorescencyjnych. Dłuższa żywotność i jakość są również bardzo istotne. Nasza Gama Lumino Lighting oferuje minimum 50,000 tysięcy godzin światła. Eliminuje to potrzebę wizyt serwisowych, co prowadzi do oszczędności energii i węgla dla samorządów lokalnych i innych naszych klientów.

Nasze praktyki pracy

Plan podróży naszej firmy zachęca pracowników do brania udziału w konferencjach wideo lub telefonicznych zamiast odwiedzania osobiście dostawców i klientów. Pracujemy również nad procesem zastąpienia pojazdów służbowych Hybrydami i obecnie w naszej flocie posiadamy ich 15. To pomogło nam zmniejszyć emisję CO2 o ok. 32 ton rocznie.

Nadal zmniejszamy zużycie papieru, podkreślając wykorzystanie poczty elektronicznej, a nie tradycyjnej poczty i zniechęcając do drukowania. Nasz proces gospodarowania odpadami zachęca pracowników do redukcji, ponownego użycia i recyklingu - z wykorzystaniem naszych własnych fantastycznych stacji recyklingu.

W całym naszym łańcuchu dostaw podkreślamy znaczenie zakupu towarów, które mają minimalny wpływ na zasoby naturalne i zapobiegają wykorzystywaniu jednostek, społeczności i organizacji.

Nasze budynki

Nasze nowe Centrum Innowacji i Eksportu, które wygrało nagrodę "Blackpool Civic Trust Design in Excellence Award 2010", zostało zbudowane przy użyciu wysokiej jakości oszklenia przeciwsłonecznego, wykorzystując wysoce wydajne pompy źródła ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku. Nadmiar ciepła generowanego wewnątrz budynku jest również wykorzystywany do ogrzewania wody.

Budynek został skonstruowany tak, aby być o 30% bardziej wydajny niż obecne standardy Air Leakage Standards. Został również poddany testom, gdzie wykazano, że posiada klasę energetyczną, która jest o 20% wyższa niż obecny standard przemysłowy dla nowych budynków biurowych. Zużycie wody i elektryczności jest monitorowane na bieżąco.

Budynek Glasdon zużywa około 36% energii (7,800kWh) produkowanej z paneli z energią odnawialną, a nadwyżka jest eksportowana bezpośrednio do sieci krajowej.