Polityka Prywatności

Glasdon Europe SARL zobowiązuje się chronić prywatność swych klientów oraz bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność wobec ochrony danych klientów. Zależy nam na Twojej pewności, że Twoje dane są z nami bezpieczne i chronione, oraz świadomości, w jaki sposób gromadzimy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe w trakcie Twego korzystania z naszej strony www.glasdon.com (określanej w niniejszej polityce jako “Strona”).

Co obejmuje niniejsza Polityka

Zobowiązujemy się postępować słusznie w kwestii sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Dlatego też opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności (“Polityka”), aby pomóc Ci zrozumieć:

 • gromadzone na Twój temat dane osobowe
 • cel, w jakim gromadzimy na Twój temat dane osobowe
 • sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe; oraz
 • w jaki sposób chronimy dane osobowe dostarczane przez Ciebie

Wyświetlając lub przeglądając naszą Stronę dajesz pozwolenie oraz zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką.

Strona oraz jej podstrony zarządzane są przez Glasdon Europe SARL, firmę zarejestrowaną w Francja. Naszą siedzibą statutową jest 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Francja. Numer rejestracyjny naszej firmy to 556815-7688. Nasz numer VAT to 5263097488.

Glasdon Europe SARL określane jest w niniejszej Polityce jako “my”, “nas” oraz “nasze”.

Na potrzeby niniejszej Polityki, pojęcia “Ty” lub “Twój” oznaczać będą użytkownika Strony i / lub klienta naszego szerokiego asortymentu produktów i usług.

1. Gromadzone przez nas dane osobowe

Gromadzimy na Twój temat dane osobowe, gdy Ty:

 1. zakupujesz nasze dowolne produkty bądź usługi (“Produkty”)
 2. kontaktujesz się z nami przez naszą Stronę, przykładowo aby poprosić o wycenę bądź połączyć się przez Live Chat
 3. kontaktujesz się z nami offline, przykładowo przez telefon, wiadomość tekstową (SMS), pocztę, faks bądź e-mail
 4. komunikujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak Facebook czy Twitter
 5. wysyłasz nam opinię bądź ankietę
 6. subskrybujesz newslettery, publikacje oraz inne wiadomości
 7. aplikujesz i / lub rejestrujesz się na Wolne Miejsca Pracy, Oferty Pracy oraz Zainteresowanie Programami Praktyk oraz Szkoleń Absolwentów

Dane osobowe gromadzone w powyższy sposób obejmować mogą:

 1. Twoje imię i nazwisko
 2. Twoje stanowisko pracy
 3. adres i kod pocztowy
 4. adres e-mail
 5. numer telefonu i faksu
 6. nazwę firmy
 7. adres firmy (w tym adres do faktur oraz wysyłki, stosownie do przypadku)
 8. dane Twojego konta użytkownika, w stosownych przypadkach

Może się zdarzyć, że dostarczysz nam informacji klasyfikowanych jako “kategorie specjalne danych osobowych”, (przykładowo przesyłanie nam specjalnych instrukcji odnośnie dostawy Twojego Produktu, gdyż jesteś osobą niepełnosprawną). Dane takie przetwarzać będziemy wyłącznie w celach dostarczania Produktów (np. na potrzeby dostawy) i zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Możesz zdecydować, czy zgadzasz się na dostarczanie nam jakichkolwiek specjalnych kategorii danych.

Jeśli dostarczasz nam danych osobowych związanych z inną osobą w trakcie zamawiania Produktu, potwierdzasz, iż masz pozwolenie owej osoby na udostępnianie nam jej danych osobowych.

Możemy monitorować komunikację z Tobą (przykładowo wiadomości e-mail bądź Live Chat) w celu utrzymania norm obsługi klienta, udziału w szkoleniach pracowników oraz działań zapobiegających nadużyciom finansowym/dostosowawczym.

Jeśli zamieszczasz treści na naszych mediach społecznościowych, treści takie będą również podlegać przepisom owych mediów. Prosimy pamiętać, iż nie mamy wpływu na owe przepisy i należy zapoznać się z treścią owych przepisów przez zamieszczeniem czegokolwiek.

2. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Możemy gromadzić dane osobowe na Twój temat, aby móc:

 1. zarządzać usługami na naszej Stronie
 2. wywiązywać się z naszej umowy z Tobą odnośnie wszelkich zakupionych Produktów oraz przetwarzać zakupy i odbierać płatności
 3. informować Cię o istotnych zmianach i usprawnieniach Strony oraz naszych Produktów
 4. analizować i profilować Twoje preferencje zakupowe (np. analiza rynku, klienta i produktu) w celu umożliwienia Tobie spersonalizowanego przeglądania w trakcie korzystania ze strony oraz przeglądu, rozwoju i usprawniania oferowanych przez nas Produktów oraz dostarczania Tobie i innym klientom istotnych informacji poprzez nasze programy marketingowe
 5. agregować dane osobowe celem przeprowadzania badań, analizy statystycznej oraz analizy behawioralnej
 6. odpowiadać na zapytania, prośby zwrotu pieniędzy bądź pytania związane z Twoim zamówieniem
 7. dostosować sposób, w jaki informujemy Cię na temat Produktów naszym zdaniem interesujących dla Ciebie. Przykładowo, jeśli zakupisz od nas Produkt jednego typu, my oferujemy Ci podobny Produkt po niższej cenie
 8. dokonywać weryfikacji ochronnej oraz wykrywać i / lub zapobiegać oszustwom

Wykorzystywać będziemy Twoje dane osobowe wyłącznie w powyższych okolicznościach, gdy prawo na to zezwala oraz gdy:

 1. potrzebujemy Twoich danych osobowych w celu zawarcia z Tobą umowy
 2. potrzebujemy Twoich danych osobowych w celu dopełnienia naszych zobowiązań prawnych bądź regulacyjnych
 3. otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (gdy potrzebna jest zgoda, poprosimy Cię o to oddzielnie)
 4. istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, którym podlegamy w ramach wykonywania umowy zawartej z Tobą
 5. musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w związku z uzasadnioną chęcią rozwoju Strony z korzyścią dla Ciebie oraz innych klientów, którym dostarczamy Produkty

Marketing

Chcemy wysyłać Ci informacje pocztą, przez e-mail, telefonicznie oraz na inne sposoby, odnośnie naszych Produktów oraz ofert specjalnych, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli wydasz nam pozwolenie za pośrednictwem naszej Strony, dostarczymy Ci informacji na temat Produktów sprzedawanych przez Glasdon Europe SARL.

Będziemy przesyłać Ci wiadomości marketingowe tylko, gdy zaznaczysz odpowiadające pole wyboru wyrażające zgodę w trakcie dostarczania nam swoich danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas tego typu materiałów, w każdej chwili możesz się wycofać. Po więcej szczegółów na temat prośby o wypisanie z list mailingowych prosimy zajrzeć do rozdziału 4 niniejszej Polityki.

Dane Płatności

Nie przechowujemy ani nie gromadzimy żadnych danych kart płatniczych dostarczanych nam podczas zamawiania naszych Produktów. Wszelkie dostarczane dane płatności przechowywać będzie odpowiedni zewnętrzny operator płatności (np. Worldpay bądź PayPal). Odnośniki do polityk prywatności zewnętrznych operatorów płatności dostępne będą przed zwieńczeniem Twojej transakcji zakupu.

3. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym osobom trzecim, które mogą wykorzystywać je w tych samych celach, jak wymienione w rozdziale 2 powyżej:

 1. innym firmom z Glasdon Group of Companies, w tym naszej firmie nadrzędnej Glasdon Group Limited (lecz tylko, gdy położone są wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – obejmuje to wszystkie państwa UE oraz Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein) (“EOG”)
 2. pracownikom i agentom Glasdon Group of Companies oraz innym stronom trzecim, z których niektóre mogą być położone poza EOG, celem zarządzania wszelkimi kontami i produktami dostarczonymi Ci przez Glasdon Group of Companies teraz bądź w przyszłości
 3. zaufanym stronom trzecim dostarczającym nam krytyczne wsparcie technologiczne pozwalające nam zarządzać wszelkimi kontami oraz Produktami dostarczanymi Tobie. Do przykładów należą nasi dostawcy web hostingu, nasi dostawcy usług e-mail, nasi dostawcy systemu komercyjnego oraz nasi dostawcy usług płatniczych oraz bramki płatniczej. Dane osobowe przechowywane być mogą na serwerach położonych w Zjednoczonym Królestwie oraz Stanach Zjednoczonych
 4. zaufanym stronom trzecim zapewniającym logistykę oraz dostawy, dostarczającym Tobie Produkty w naszym imieniu
 5. zaufanym agentom, którzy (w naszym imieniu) profilują Twoje dane, abyśmy mogli dostosować oferowane przez nas Produkty do Twoich konkretnych potrzeb
 6. każdemu, komu przekazujemy nasze prawa i obowiązki w ramach naszej umowy z Tobą o dostarczanie Produktów
 7. jeśli prawo nas do tego zobowiązuje, bądź gdy prawo nam na to zezwala

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych bądź regulacyjnych.

Nie sprzedajemy, i nie będziemy sprzedawać, Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w celach marketingowych i innych celach komercyjnych.

4. Jak mogę usunąć swoje imię z list mailingowych www.glasdon.com?

Jeśli zapisałeś/łaś się na naszą listę mailingową, lecz nie chcesz już otrzymywać naszych e-newsletterów bądź innych regularnych wiadomości promocyjnych, możesz zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości. Możesz również wycofać się następująco:

 1. w liście do naszego Administratora Danych Osobowych cytując “ochrona i prywatność” na adres Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Francja
 2. dzwoniąc do naszego Administratora Danych Osobowych RODO pod numer telefonu +48 22 307 14 58
 3. na adres e-mail: privacypolicy@glasdon.com

Prosimy pamiętać, że nadal możesz otrzymywać od nas wiadomości, aż nie znajdziemy dogodnej okazji do przetworzenia Twojej prośby.

5. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

W celu ochrony Twoich danych osobowych stosujemy przepisy i procedury w celu zapewnienia, iż jedynie autoryzowany personel ma dostęp do Twoich danych osobowych, iż dane osobowe są obsługiwane i przechowywane w bezpieczny i niezawodny sposób, oraz iż wszelkie systemy mające dostęp do danych osobowych dysponują potrzebnymi zabezpieczeniami.

Prosimy pamiętać, iż Internet nie stanowi bezpiecznego medium i nie możemy zagwarantować ochrony jakichkolwiek danych udostępnianych online. Akceptujesz integralne zagrożenia bezpieczeństwa wiążące się z udostępnianiem informacji oraz interesami online za pośrednictwem Internetu i nie będziesz pociągać nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia Twoich praw do ochrony danych związane z przekazywaniem swoich danych osobowych przez Internet.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej, niż mamy uzasadnioną potrzebę w celach, dla których dane osobowe są przetwarzane, o ile prawo nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres czasu.

7. Twoje prawa

Możesz dochodzić swoich poniższych praw kontaktując się z nami przy pomocy danych kontaktowych w rozdziale 13 niniejszej Polityki bądź dzwoniąc do naszego Działu Marketingu Grupowego pod numerem +48 22 307 14 58.

Prawo do dostępu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas

W dowolnym momencie możesz skontaktować się z nami żądając swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, a także celu przechowywania tych danych, osób mających dostęp do danych osobowych oraz źródła, z którego mamy dane osobowe. Po otrzymaniu Twojego żądania odpowiemy w odpowiednim czasie (nigdy nie później niż 30 dni od daty żądania). Prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych bądź wiadomość e-mail na adres privacypolicy@glasdon.com w celu żądania dostępu do swoich danych osobowych.

Prawo do korekty i aktualizacji Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas

Jeśli przechowywane na Twój temat dane są nieaktualne, niekompletne bądź nieprawidłowe, możesz nas o tym poinformować, a my upewnimy się, że są zaktualizowane. Jeśli obawiasz się, że jakiekolwiek Twoje dane osobowe przechowywane przez nas mogą być nieprawidłowe, a nie jesteś w stanie zmienić ich samodzielnie, prosimy o kontakt z naszym Właścicielem RODO bądź na adres e-mail privacypolicy@glasdon.com

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych

Jeśli uważasz, że nie powinniśmy już wykorzystywać Twoich danych osobowych, bądź że nie mamy prawa do wykorzystywania Twoich danych osobowych, możesz zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych. Po otrzymaniu Twojej prośby potwierdzimy, czy dane zostały usunięte, bądź uzasadnimy, dlaczego nie można ich usunąć. Prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych bądź na adres e-mail privacypolicy@glasdon.com w celu żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Po otrzymaniu Twojej prośby skontaktujemy się z Tobą aby poinformować, czy możemy spełnić prośbę, bądź też czy mamy uzasadnione powody, by nadal przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeśli nie przetwarzamy już Twoich danych osobowych, możemy wciąż przechowywać Twoje dane osobowe celem przestrzegania Twoich innych praw bądź naszych zobowiązań prawnych. Prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych bądź na adres e-mail privacypolicy@glasdon.com celem żądania zaniechania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do żądania od nas zaprzestania przesyłania Ci marketingu bezpośredniego

Masz prawo zażądać od nas zaprzestania przesyłania Ci marketingu bezpośredniego. Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można w rozdziale 4 niniejszej Polityki.

Prawo do przenośności danych

Masz prawo zażądać od nas transferu Twoich danych osobowych do innego administratora danych. Po otrzymaniu Twojego żądania, dostosujemy się do niego w miarę możliwości. Prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych bądź na adres e-mail privacypolicy@glasdon.com celem żądania transferu swoich danych osobowych do innego administratora danych.

8. Pliki Cookies & podobne technologie

Szczegółowe dane na temat stosowanych przez nas plików cookies oraz celów, w jakich je stosujemy, dostępne są w naszej Polityce Plików Cookies i Podobnych Technologii.

Dalsze korzystanie z naszej Strony i/lub naszych usług oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z naszą Polityką Plików Cookies i Podobnych Technologii.

9. Adres IP

Twoja przeglądarka generuje również inne informacje, w tym język wyświetlania Strony, oraz twój adres Protokołu Internetowego (adres IP). Adres IP jest to zbiór liczb przypisanych do Twojego komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego) w trakcie sesji przeglądania po każdym zalogowaniu do sieci Internet poprzez swojego dostawcę usług internetowych lub swoją sieć (jeśli korzystasz z internetu, przykładowo, na komputerze w pracy).

Twój adres IP jest automatycznie rejestrowany przez nasze serwery i wykorzystywany w zbieraniu danych na temat ruchu sieciowego dla użytkowników naszej Strony. Wykorzystujemy również Twój adres IP przy diagnozowaniu problemów z naszymi serwerami, w administrowaniu Stroną oraz przy rozwijaniu designu oraz układu naszej Strony.

Nie wykorzystujemy Twojego adresu IP do identyfikacji Ciebie jako osoby bądź uzyskiwania jakichkolwiek informacji osobistych, wykorzystujemy go jednak (poprzez zaufane oprogramowanie strony trzeciej) w celu ustalenia Twojego położenia geograficznego wyłącznie w celach przekierowania Cię na właściwą Stronę w obrębie Glasdon Group of Companies.

10. Inne strony

Prosimy pamiętać, że nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron, które mogą być dostępne poprzez naszą Stronę. Strony te znajdują się poza naszym wpływem i nie obejmuje ich niniejsza Polityka.

Jeśli korzystasz z innych stron za pomocą odnośników na naszej Stronie, nie ponosimy odpowiedzialności za procedury ani polityki danych bądź za zawartość stron, których odnośniki te dotyczą.

Nie popieramy ani w żaden inny sposób nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron zewnętrznych bądź ich zasad i warunków czy też polityk.

11. Polityka Antyspamowa

Czym jest spam?

Spam, znany również jako śmieciowa poczta, są to nieproszone komercyjne wiadomości e-mail, zwykle wysyłane w zbiorowych wiadomościach e-mail. Nieproszone oznacza, iż odbiorca nie wyraził wyraźnej zgody na przesłanie mu wiadomości. Zbiorowe oznacza, iż wiadomość wysłana była jako część większego zbioru wiadomości o względnie takiej samej treści. Pojęcie “spamować” odnosi się do przesyłania, dystrybucji bądź dostarczania jakiejkolwiek niechcianej komercyjnej korespondencji e-mail, zwłaszcza masowo, środkami komunikacji elektronicznej.

Jak zapobiegać spamowi

Podejmujemy następujące kroki celem zapobiegania spamowi:

 1. nie wykorzystujemy adresów e-mail zebranych bądź skopiowanych i wklejonych z sieci, bądź w jakikolwiek inny sposób zgromadzonych
 2. nie stosujemy formularzy subskrypcji subskrybujących użytkowników do niepowiązanej listy
 3. nie wysyłamy niepowiązanych ofert bądź niepowiązanych materiałów naszym odbiorcom z naszej listy ewsletter
 4. nie wysyłamy wiadomości e-mail osobom, które prosiły o usunięcie z naszych list mailingowych

12. Praktyki mailingowe

Nie modyfikujemy nagłówków jakiejkolwiek wiadomości w sposób celowo utrudniający ustalenie pochodzenia wiadomości.

Wszelkie nieprawidłowe adresy są usuwane ze wszystkich kolejnych mailingów nie później niż po 3 nieudanych dostarczeniach.

Wszelkie mailingi zawierają jasne i łatwe do wykonania instrukcje na temat rezygnacji z przyszłych mailingów, i dokonywane są wszelkie możliwe próby umożliwiające usunięcie subskrybenta z listy mailingowej na jego prośbę.

Dane osobowe przesłane do nas dostępne są jedynie pracownikom oraz zaufanym stronom trzecim zarządzającym tymi danymi osobowymi w celach kontaktu z członkami naszych list. Stosujemy polityki bezpieczeństwa gwarantujące, iż dane naszych list mailingowych są chronione przed kradzieżą lub nadużyciem.

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, którą uznasz za spam, wysłaną przez lub w imieniu Glasdon Group of Companies, prosimy poinformować na temat szczegółów wiadomości e-mail poprzez adres e-mail podany niżej, a my zbadamy sprawę.

Jeśli masz pytania odnośnie naszej polityki antyspamowej, prosimy o kontakt w formie wiadomości e-mail na podany adres e-mail: privacypolicy@glasdon.com

13. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania / komentarze odnośnie tej Polityki, możesz napisać do nas na adres e-mail: privacypolicy@glasdon.com

Możesz również napisać do naszego Administratora Danych Osobowych cytując “pytanie o bezpieczeństwo i prywatność” na adres e-mail privacypolicy@glasdon.com bądź pocztą na adres 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Francja

14. Zmiany w Polityce

Nasza Polityka podlega regularnym rewizjom. Możemy nanieść poprawki lub aktualizacje do niniejszej Polityki od czasu do czasu. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, aby mieć pewność, że jest się świadomym najnowszej wersji mającej zastosowanie przy każdym kolejnym wejściu na Stronę.

Gdy dokonujemy zmian niniejszej Polityki mających wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zaktualizowana Polityka zostanie zamieszczona na naszej Stronie oraz, w stosownych przypadkach, zostanie wysłane powiadomienie na Twój adres e-mail.

Twoje dalsze korzystanie z naszej Strony po dokonaniu jakichkolwiek zmian oznaczać będzie akceptację owych zmian.

Niniejsza polityka była ostatnio aktualizowana 25 maja 2018 roku.

The Green Web Foundation