Polityka prywatności

Wizyta na niniejszej stronie internetowej oraz innych stronach administrowanych przez Glasdon Europe AB oznacza zgodę na poniższe warunki.

O STRONIE INTERNETOWEJ GLASDON ORAZ JEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Właścicielem oraz administratorem niniejszej strony internetowej jest:
Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
421 32 Västra Frölunda
Szwecja

Poniższa Polityka Prywatności dostępna jest w linku umieszczonym na dole strony administrowanej przez Glasdon Europe AB. Należy pamiętać, iż warunki Polityki Prywatności mogą zostać zmienione w przyszłości, dlatego należy zapoznawać się z nimi regularnie. Warunki zmiany są opublikowane w stopce każdej ze stron administrowanych przez Glasdon Europe AB jako link tekstowy do niniejszej strony (Polityka Prywatności).

Glasdon Europe AB przestrzega wszystkich przepisów ustawowych oraz wykonawczych, w tym szwedzkiej ustawy o ochronie danych osobowych (1998:204) (Personuppgiftslage). Dane podane podczas rejestracji na naszej stronie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamównionych towarów bądz usług. Więcej informacji w sekcji Dane Osobowe.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wczytywane i przechowywane w pamięci komputera i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu. Szwedzkie prawo wymaga informowania użytkowników o rodzajach używanych plików cookies.

Glasdon Europe AB nie używa żadnego rodzaju plików cookies.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie treści zawarte na stronie Glasdon Europe AB chronione są prawem autorskim Glasdon. Oznacza to, że wszystkie treści np. w postaci tekstów, filmów, grafik czy zdjęć są prawnie chronione przez szwedzką ustawę o prawie autorskim (1960:729) (Lag om upphovsrätt) oraz o znakach towarowych (2010:1877) (Varumärkeslag), chyba, że zaznaczono inaczej.

Wszystkie materiały opublikowane na stronie internetowej Glasdon Europe AB są własnością Glasdon Europe AB i nie mogą być wykorzystywane przez użytkownika poza działaniami niezbędnymi do korzystania ze strony internetowej. Użytkownik nie może kopiować ani rozpowszechniać w żaden sposób jakichkolwiek materiałów bez uprzednąiej pisemnej zgody Glasdon Europe AB.

INFORMACJE O REJESTRACJI

Korzystanie z usług dostępnych na stronie może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych. W takim przypadku należy dbać o to, aby nazwa użytkownika oraz hasło nie zostało wykorzystane przez osoby nieupoważnione do tego. Użytkownik powinien pamiętać aby wylogować się po zakończeniu korzystania z komputera oraz zachować ostrożność przy logowaniu automatycznym.

WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Glasdon Europe AB dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone na stronie internetowej informacje były możliwie jak najbardziej aktualne, merytorycznie poprawne i jednoznaczne. Pomimo starań może jednak dojść do niezamierzonego zamieszczenia błędnych danych. Dlatego Glasdon Europe AB wyklucza wszelką odpowiedzialność za błędy maszynowe lub druku oraz za dokładność, kompletność i aktualność zamieszczonych na stronie internetowej informacji. Glasdon Europe AB nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać podczas korzystania ze strony internetowej Glasdon Europe AB. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także straty spowodowane zakłóceniami na stronie i niedostępnością strony. Glasdon Europe AB nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności lub funkcjonalności strony internetowej.

Glasdon Europe AB nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem treści na stronach, do których linki znajdują się na stronie internetowej Glasdon Europe AB. Niez możemy zagwarantować, iż opublikowane linki działają.

Glasdon Europe AB nie ponosi odpowiedzialności za próby włamania na stronę internetową, sabotowania jej czy inne czynniki zewnętrzne pozostające poza naszą kontrolą, oraz za zdarznia traktowane jako działanie siła wyższej.

Strona internetowa Glasdon Europe AB odnosi się do rynku szwedzkiego i dlatego podlega szwedzkiemu prawu. Pomimo, iż Glasdon Europe AB stara się dostosować do lokalnych przepisów, potencjalni użytkownicy naszej strony internetowej poza granicami Szwecji odpowiedzialni są za przestrzeganie przepisów oraz zasad obowiązujących w miejscu korzystania ze strony internetowej Glasdon Europe AB.

DANE OSOBOWE

Glasdon Europe AB przestrzega wszystkich przepisów ustawowych oraz wykonawczych, w tym szwedzkiej ustawy o ochronie danych osobowych (1998:204) (Personuppgiftslage), stworzonej dla ochrony prywatności osób fizycznych. Ustawa chroni jednostki przed naruszeniem ich prywatności poprzez przetwarzanie ich danych.

Dokonując rejestracji na jakiejkolwiek ze stron internetowych Glasdon Europe AB lub podając swoje dane osobowe za pomocą innego kanału komunikacji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w sposób opisany w tej sekcji.

Rejestr danych Glasdon Europe AB jest poufny, a dane użytkowników są chronione. Informacje podane przez użytkowników, takie jak dane kontaktowe i inne dane osobowe nie są wykorzystywane w inny sposób niż umożliwienie użytkownikowi dostępu do informacji, towarów i usług oferowanych przez Glasdon Europe AB.

Użytkownik może uzyskać informację jakie dane o nim są w posiadaniu Glasdon Europe AB, a także zwrócić się o ich zmianę, jeśli okażą się błędne lub niepełne. Użytkownik może także nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych lub używanie ich do celów marketingowych.

Aby zmienić swoje dane kontaktowe prosimy o kontakt z obsługą klienta poprzez adres e-mail: zapytania@glasdon.com lub pod poniższym adresem i telefonem:
Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
421 32 Västra Frölunda
Szwecja
Tel. +48 22 307 14 58 godzinach od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 17:00; w piątek od 8:00 do 16:00
Dane osobowe użytkowników używane są wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań, kontaktu z klientami, badania rynku oraz celów marketingowych.
Dane osobowe nigdy nie będą udostępniane innym firmom.

USUWANIE DANYCH

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych z rejestru Glasdon Europe AB. Można to zrobić kontaktując się z obsługą klienta pod następującycm adresem e-mail: zapytania@glasdon.com lub pod poniższym adresem i telefonem:

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
421 32 Västra Frölunda
Szwecja
Tel. +48 22 307 14 58 godzinach od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 17:00; w piątek od 8:00 do 16:00