Blog firmowy

Trendy, które będą miały wpływ w 2022 roku

Dłoń trzymająca roślinę

Dzięki COP26 i G20 zwiększającym świadomość społeczną w zakresie potrzeby zrównoważonego rozwoju, nie ma wątpliwości, że rok 2022 będzie znaczącym rokiem dla bardziej ekologicznego konsumpcjonizmu i bardziej świadomego podejmowania decyzji przez nabywców.

Ponieważ firmy czują potrzebę rozwijania ekologicznych ulepszeń, przyglądamy się oczekiwanym trendom w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2022 roku oraz innowacyjnym programom wdrożonym w celu ich osiągnięcia.


Grafika podtytułu Zielony transport


Ponieważ transport odpowiada za 20% światowych emisji gazów cieplarnianych, w ostatnich latach nastąpił silny nacisk na zrównoważone alternatywy.*

W związku ze wzrostem zapotrzebowania konsumentów na bardziej ekologiczny transport, przedsiębiorstwa i miejsca pracy będą musiały się dostosować, aby pozostać na topie.*


 • Punkty ładowania elektrycznego

Publiczne punkty ładowania stają się nieodzownym elementem parkingów, zatoczek i dworców, ale przy 130% wzroście nabywania samochodów elektrycznych w porównaniu z poprzednim rokiem nie jest to niespodzianką.* Prawo szacuje, że istnieje ponad 17 000 punktów ładowania elektrycznego w całej Polsce.* Ale czy to wystarczy?

Samochód elektryczny podłączony do portu ładowania

Whatnext szacuje całkowitą liczbę samochodów elektrycznych w Polsce na 29 820, liczba ta ma się zwiększać, a ludzie szukają firm, zakładów pracy i samorządów, aby wypełnić ten jeszcze niezagospodarowany rynek.*

Aby ułatwić przejście na samochody elektryczne, rząd wprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczący samorządów, firm, spółdzielni mieszkaniowych i rolników program zapewnia dofinansowanie do punktów ładowania elektrycznego i stacji wodorowych.


 • Zrównoważone alternatywne paliwa

Firmy zobowiązują się w 2022 roku do przejścia na zrównoważone paliwa alternatywne, głównie pod przewodnictwem przemysłu lotniczego. Odchodząc od paliw kopalnych, coraz więcej linii lotniczych ogłasza zamiar przejścia na paliwo zrównoważone dla lotnictwa.

Lecący samolot, podchodzący do lądowania

Wytwarzany ze zrównoważonych surowców, a nie z paliw kopalnych, paliwo zrównoważone dla lotnictwa może znacznie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla.


Grafika podtytułu Gospodarka odpadami


Odpowiadająca za 3% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Polsce, gospodarka odpadami od dawna stanowi problematyczny obszar zrównoważonego rozwoju, a przy wszechobecnym zagrożeniu zmianami klimatycznymi, stworzenie zrównoważonego systemu gospodarki odpadami powinno znaleźć się na liście postanowień noworocznych.*

Jakie są więc przewidywane trendy w gospodarce odpadami na 2022 rok?


 • Redukcja odpadów

Pierwsza część hasła "redukuj, ponownie wykorzystuj, poddaj recyklingowi", czyli redukcja odpadów, to pierwszy krok do stworzenia zrównoważonego systemu gospodarowania odpadami.

W tym tego, co powszechnie określa się mianem "kultury wyrzucania", zmniejszenie ilości odpadów tworzy pozytywny efekt domina, w tym mniejsze ilości odpadów na wysypiskach, zmniejszenie zużycia zasobów i zmniejszenie emisji. Można to zrobić na kilka sposobów.

 • Przerzuć się na przedmioty wielokrotnego użytku.

Zastąpienie jednorazowych tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe torby, butelki i jednorazowe sztućce, alternatywa wielokrotnego użytku pomoże zmniejszyć ilość odpadów w obiegu.

 • Przejdź na cyfrowy system.
Papier jest popularnym towarem w biurach, zakładach pracy i szkołach. Aby zmniejszyć ilość odpadów, przejdź do korespondencji e-mail i aplikacji w chmurze oraz zdigitalizuj wszystko, co możliwe.

 • Recykling.

Umożliwiająca oszczędności energii, zmniejszenie zużycia zasobów i wydłużenie cyklu życia produktów, segregacja odpadów daje wszystkim możliwość wniesienia wkładu w walkę ze zmianą klimatu.

Wraz z poprawą infrastruktury recyklingu, procesy przetwarzania rozszerzają się, aby zwiększyć możliwości segregacji odpadów, a cele rządowe w zakresie recyklingu wciąż rosną, trend segregacji odpadów będzie tylko zyskiwał na popularności.

 • Kompostuj żywność i bioodpady.

Odpady spożywcze i naturalne, w tym takie przedmioty jak fusy po kawie i skórki owoców, powodują emisję CO2, gdy są wysyłane na składowiska odpadów. Natomiast kompostowanie żywności i odpadów naturalnych zmniejszy emisje gazów cieplarnianych i zmniejszy emisję metanu, która powstaje podczas składowania odpadów spożywczych.

Dzięki dwóm dostępnym metodom - kompostowaniu i fermentacji beztlenowej - kompostowanie daje materiał, który może pełnić funkcję nawozu lub polepszacza gleby.

 • Kontroluj odpady.

Audyt odpadów pozwala firmom, organizacjom i zakładom pracy zrozumieć i oszacować ilość wytwarzanych odpadów, a dostarczając dane i zalecenia, zapewnia niezbędne wskazówki w celu zmniejszenia produkcji odpadów i zwiększenia wskaźników segregacji odpadów.

Szkło powiększające oparte o cztery pojemniki na surowce wtórne


 • Programy recyklingu

Przy tak dużym nacisku na znaczenie segregacji odpadów, w 2022 roku wiele miejsc pracy i organizacji wdroży i ulepszy programy segregacji odpadów, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie gospodarowania odpadami.

Pojemniki do segregacji ŚOI Nexus® 50

Po przeprowadzeniu audytów odpadów w celu doradzania w sprawie uzupełnienia strumienia odpadów, wiele programów segregacji odpadów oferuje obecnie niszowe zbiórki odpadów, takie jak Kosze na zużyte SOI, i pojemniki do segregacji zużytych kubków , obok bardziej powszechnych pojemników na papier, puszki i plastik.

Aby odkryć nową technologię segregacji odpadów i innowacje, zobacz Przemyśl ponownie segregację odpadów: plastik, baterie i sprytne pomysły na sukces tego programu.

Zapewniając system, który promuje segregację odpadów, uczy metod, dostarcza środków i mierzy sukcesy, programy segregacji odpadów wykorzystują moc do znacznego zwiększenia wskaźników segregacji odpadów.

Aby dowiedzieć się więcej o wprowadzeniu lub usprawnieniu programu segregacji odpadów, przeczytaj nasz najnowszy eBook: e-Book o Recyklingu.*.


 • Recykling baterii

Oprócz emisji wytwarzanych podczas wysyłania na wysypiska, baterie mogą potencjalnie powodować szkody, Pojemniki do segregacji baterii C-Thru ™ 5 jeśli zostaną umieszczone w ogólnych odpadach lub niewłaściwych pojemnikach na śmieci.

Z obu powodów w 2021 roku nastąpił wzrost liczby programów segregacji odpadów baterii, w których firmy dodawały pojemniki na zużyte baterie do swoich stacji segregacji odpadów oraz edukowały personel i gości o szkodliwych skutkach niewłaściwego obchodzenia się i nieprawidłowego usuwania baterii.

Z małymi pojemnikami, takimi jak Pojemniki do segregacji baterii C-Thru ™ 5, o pojemności 5 litrów dla organizacji z minimalną ilością odpadów baterii do większych pojemników, takich jak Pojemniki do segregacji baterii C-Thru Nexus® 30, przeznaczone do miejsc pracy o częstym i dużym zużyciu baterii, istnieje wiele opcji do wyboru, aby przyłączyć się do ruchu pozbywającego się baterii z wysypisk smieci. • Recykling odpadów spożywczych
Pojemniki do segregacji odpadów bio Nexus® Shuttle

Polska odnotowuje oszałamiające 5 mln ton marnowanej żywności rocznie.* Jednak dzięki łatwo dostępnym metodom kompostowania i urządzeniom do fermentacji beztlenowej przetwarzających odpady żywnościowe w energię odnawialną, segregacja i zbiórka odpadów żywnościowych będą coraz częstsze.

Wyposażone w pokrywki zapobiegające powstawaniu niechcianych zapachów pojemniki na żywność umożliwiają użytkownikom segregację odpadów zbieranie niechcianej żywności i odpadów naturalnych, a w modelach takich jak Pojemniki do segregacji odpadów bio Nexus® Shuttle, wyposażone są w pedał nożny ułatwiający utylizację.


Grafika podtytułu Energia odnawialna


Produkcja energii odnawialnej, definiowana jako odbiór energii ze źródeł odnawialnych, w Polsce nadal rośnie.*

Wytwarzana z nieskończonych zasobów, a nie z paliw kopalnych, wykorzystanie energii odnawialnej ma wiele zalet:

 1. Emituje mniej gazów cieplarnianych,
 2. Poprawia jakość powietrza,
 3. Jego podaż jest nieskończona.

Jakie są więc przewidywane trendy w gospodarce odpadami na 2022 rok?


 • Przejdź na dostawcę zielonej energii

Przyjazna dla środowiska alternatywa dla energii wytwarzanej z paliw kopalnych, przejście na dostawcę zielonej energii często zapewnia obniżenie kosztów, większą kontrolę i spokój ducha.

Biorąc pod uwagę, że odnawialne źródła energii mają wyprzedzić paliwa kopalne w nadchodzących dziesięcioleciach, nie jest zaskoczeniem, że popyt na dostawców zielonej energii rośnie.


 • Zainstaluj panele słoneczne

Dodanie paneli słonecznych do miejsc pracy i budynków firmowych może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Zainstalowane w naszych biurach w Wielkiej Brytanii w 2016 roku 120 paneli słonecznych generuje około 25 000 kWh rocznie, zmniejszając ilość energii, którą importujemy z sieci krajowej o 40%.

Stos paneli słonecznych

W ciągu pięciu lat przejście na panele słoneczne wygenerowało wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby zmniejszyć emisję CO2 o około 420 ton.


Grafika podtytułu Zero emisji netto


Popularne powiedzenie w 2021 roku: ambicje dotyczące zerowych emisji netto nie znikną w najbliższym czasie. Osiągnięte dzięki połączeniu działań ograniczających emisje, w tym gospodarkę odpadami, kompensację emisji dwutlenku węgla i efektywnego gospodarowania zasobami, zero emisji netto oznacza równowagę między wyemitowanym węglem a węglem usuwanym z atmosfery.


Przegląd


Pragnienie stworzenia zdrowszej planety dla przyszłych pokoleń, przyczyniło się do powstania trendu w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2022 roku. Podkreśla on dążenie do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Wraz ze wzrostem świadomości zmian klimatycznych i odpowiedzialności za środowisko, trendy te bez wątpienia staną się wspólną cechą manifestów firm i organizacji.Źródła

*https://intermodalnews.pl/2021/08/09/wazne-wnioski-z-raportu-ipcc-dla-branzy-transportowej/
*https://www.prawo.pl/samorzad/dotacje-na-punkty-ladowania-samochodow-elektrycznych-i,512065.html
*https://whatnext.pl/544283-elektryczne-samochody-w-polsce-statysytki/
*https://www.prawo.pl/samorzad/dotacje-na-punkty-ladowania-samochodow-elektrycznych-i,512065.html
*https://whatnext.pl/544283-elektryczne-samochody-w-polsce-statysytki/
*https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8254106,za-jaki-odsetek-emisji-co2-odpowiada-polska-w-ue-gus-to-stosunkowo-staly-poziom.html
*https://dziennikbaltycki.pl/marnowanie-zywnosci-w-polsce-2021-ile-ton-zywnosci-marnuja-polacy-najnowsze-dane/ar/c3-15918947
*https://wysokienapiecie.pl/35619-zrodla-energii-w-polsce-w-2020-mniej-wegla-wiecej-gazu-oze/

wtorek, 11 stycznia 2022
The Green Web Foundation