Blog firmowy

Przemyśl ponownie segregację odpadów: plastik, baterie i sprytne pomysły na sukces tego programu

Wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do osiągnięcia 65% wskaźnika recyklingu do 2035 r. *

zielona planeta ziemia


Segregacja odpadów, na każdym poziomie, domowym czy komercyjnym, ma pozytywny wpływ na planetę. Odpowiedzialny za oszczędzanie energii, ochronę środowiska i zasobów naturalnych, recykling jest kluczem do osiągnięcia bardziej ekologicznej przyszłości i bardziej zdrowej Ziemi.

Ponieważ UE stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a polski rząd ogłasza 30-procentową inwestycję w projekty Zielonego Ładu, kładąc duży nacisk na gospodarowanie odpadami, sprawdzamy, co słychać nowego w segregacji odpadów, typowych rodzajach odpadów zbieranych przez naszych klientów oraz w jaki sposób wdrażają oni sprytne pomysły poprzez personalizację, aby tworzyć skuteczne programy segregacji odpadów.

Co nowego?


Krajobraz segregacji odpadów w Polsce stale się zmienia, ponieważ społeczeństwo staje się bardziej świadome ekologicznie, a nowe procesy i urządzenia sprawiają, że różnorodność materiałów nadających się do recyklingu stale się zwiększa.

Szklane butelki oraz plastikowe i aluminiowe puszki

Supermarkety o powierzchni większej niż 2000 metrów kwadratowych będą musiały zapewnić systemy segregacji odpadów w sklepach. Nowelizacja ustawy poselskiej wprowadza dodatkową opłatę kaucyjną na każdą szklaną butelkę lub plastikową lub aluminiową puszkę. Pieniądze można odzyskać, gdy klienci zwrócą materiał do sklepu w celu jego recyklingu.

aluminiowe puszki

Maszyny mają na celu maksymalizację wykorzystania odpadów opakowaniowych poprzez odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie przedmiotu, który w innym wypadku byłby składowany na wysypisku.*

logo recyklingu

Plastik

Aby poradzić sobie z rosnącym poziomem plastiku, Indorama Venture rozbudowuje swoje zakłady recyklingu. Dążąc do recyklingu ponad 1,7 miliarda plastikowych butelek PET w polskim zakładzie, inwestycja jest częścią większego planu recyklingu co najmniej 750 000 przedmiotów typu PET na całym świecie do 2025 r.*

Opakowania po jedzeniu na wynos pozostają najpopularniejszym produktem w odpadach komercyjnych


Opakowania po żywności na wynos, stanowiące 30% materiałów pochodzących z recyklingu w Polsce, pozostają popularnym strumieniem odpadów w Polsce.*

Często i w prosty sposób zbierane przez firmy zajmujące się gospodarką odpadami, Recykling opakowań po jedzeniu na wynos jest korzystny dla środowiska i zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby naturalne.

Typowe rodzaje odpadów i sprytne pomysły na sukces recyklingu


Segregacja odpadów może być jedno- lub wielostrumieniowa, w zależności od infrastruktury recyklingowej dostępnej na danym obszarze oraz potrzeb recyklingowych firmy. Dostosowując i personalizując produkty w celu zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w zakresie odpadów, wielu naszych klientów tworzy innowacyjne i sprytne rozwiązania dla strumieni segregacji odpadów.

E-odpady i baterie

Wraz z rozwojem ery cyfrowej e-odpady szybko stają się najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na całym świecie.*

Oprócz baterii, e-odpady mogą potencjalnie powodować szkody, jeśli są wyrzucane w niewłaściwy sposób, ponieważ zawierają materiały toksyczne i korodują, powodując pożary w zakładach recyklingu – czego świadkiem był zakład recyklingu w Stanowicach w 2020 roku. * Aby rozwiązać ten problem i zapewnić bardziej zrównoważoną alternatywę dla e-odpadów i baterii, wielu naszych klientów zdecydowało się na utworzenie indywidualnych strumieni na odpady elektroniczne i baterie dla swoich pracowników i klientów.

Umieszczony w produkcie: Pojemnik modułowy do segregacji trzech frakcji odpadów Nexus® Evolution Trio zbiornik do segregacji odpadów pozwala firmie FBSerwis wygodnie i wydajnie zbierać papier, baterie oraz tworzywa sztuczne.

FBSerwis - Nexus Evolution

Założona w 2012 roku firma wykorzystała konfigurowalną jakość produktów: Pojemniki modułowe do segregacji odpadów Nexus Evolution , aby stworzyć przyciągający wzrok system na odpady z wyraźnym oznakowaniem i w ten sposób zminimalizować błędy przy usuwaniu odpadów.

Eformula - baterie

Inni klienci, tacy jak Eformula, mający mniejsze zapotrzebowanie na e-odpady i segregację baterii lub też mniejszą przestrzeń dostępną do przechowywania pojemników, często decydują się na alternatywne rozwiązanie i najczęściej znajdują odpowiedź w pojemnikach typu: Pojemniki do segregacji baterii C-Thru™ 10. To pojemnik na odpady o specjalnym przeznaczeniu, idealny do zbierania drobnych surowców wtórnych. Pojemnik jest dostępny w różnych kolorach, dzięki czemu może się wyróżniać spośród innych. Posiada także niestandardową grafikę, która pozwala podkreślić funkcję strumienia odpadów. Decydując się na przysłonę oraz podstawę w kolorze różowym a także niestandardową grafikę, Eformula stworzyła skuteczne rozwiązanie do segregacji baterii.

Od początku pandemii innowacyjna adaptacja tych pojemników ma pełnić funkcję pojemników na odpady ŚOI - Pojemniki do segregacji ŚOI C-Thru 15.


Kubki po kawie i pozostałości po napojach

Ponieważ jedna piąta Polaków deklaruje, że pije kilka filiżanek kawy dziennie, urządzenia do zbierania kubków i pozostałych po nich płynów jest często poszukiwanym strumieniem odpadów.*

Nexus 100 - strumieniem odpadów

Czerpiąc inspirację z pojemnika do segregacji kubków oraz odpadów zmieszanych Nexus 100 Duo , firmy często mocują podwieszane zbiorniki do pojemników do segregacji odpadów, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego podczas wyrzucania kubków. Tworząc wielofunkcyjny system, często są one personalizowane przy pomocy grafiki oraz różnych kolorów przysłon, aby podkreślić funkcje danego strumienia odpadów.

Ponieważ zanieczyszczone odpady z recyklingu mogą być trudne do przetworzenia, poszczególne strumienie odpadów dla kubków oraz pochodzących z nich pozostałości zmniejszają koszty utylizacji odpadów i zapobiegają niepotrzebnemu trafianiu odpadów na wysypisko.

Dlaczego personalizacja jest ważna?


Personalizacja i przejrzysta grafika odgrywają kluczową rolę w powodzeniu współczynników przekierowania recyklingu. Często stosowana przez klientów personalizacja może podkreślić funkcję każdego strumienia lub wzmocnić przekaz publiczny.

Miastro Opole - strumieniem odpadów

Tworząc niestandardową grafikę, komunikat lub tekst, personalizacja zapewnia spójne standardy, podkreśla niestandardowe informacje i zwiększa widoczność. Może również promować gminę i wpasowywać się w estetykę krajobrazu, jak widać to w miejscowości Piwniczna Zdrój w Polsce.

Streamline Jubilee's - Piwniczna Zdrój

Przyszłość


Obecnie Polska zajmuje 19. miejsce na 28 państw członkowskich UE w zakresie gospodarki odpadami. Segregacja odpadów będzie odgrywać ogromną rolę w walce o bardziej ekologiczną, zrównoważoną przyszłość, nadal zapewniając alternatywne i opłacalne dla środowiska rozwiązania w zakresie zużycia zasobów naturalnych.Źródła:

*https://www.thefirstnews.com/article/poland-to-finance-green-and-digital-economy-from-eu-recovery-funds-19138
*https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/sklepy-obowiazkowe-recyklomaty-w-sklepach-projekt-koalicji-polskiej-5036497
*https://eplastics.pl/wiadomosci/pb/13723-nowe-zaklady-recyklingu-we-francji-i-w-polsce-umozliwia-recykling-10-miliardow-butelek-pet-w-europie-do-2023-roku
*https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/system-recyklingu-w-polsce-nowe-wyzwania-w-dobie-pandemii-2858
*https://www.intelligenthq.com/worlds-fastest-growing-waste-stream-e-waste-spotlight-international-e-waste-day/
*https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26218923,plonely-pozostalosci-po-bateriach-strazacy-zareagowali-blyskawicznie.html
*https://www.fbserwis.pl/onas/
*https://www.statista.com/statistics/1122422/frequency-of-coffee-consumption-poland/
*https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-2/assessment

środa, 22 września 2021
The Green Web Foundation