Blog firmowy

Recykling w Unilever

Gdy w 1929 roku brytyjscy wytwórcy mydła Lever Brothers połączyli się z holenderskim producentem margaryny Margarine Unie, zarząd nowej firmy nie mógł nawet wyobrazić sobie przyszłości. W chwili obecnej, w wyniku dalszego rozrostu i kolejnych fuzji, Unilever jest jedną z największych firm na świecie. Spółka jest właścicielem ponad 400 marek (z których 14 jest warte ponad 1 billion euro rocznie w przychodzie) i zatrudnia 174 tysiące pracowników w 190 krajach.

W biurach Unilever w mieście Solna w Szwecji odpowiedzialność za środowsko jest istotną częścią codziennego życia. Spółka jest dumna ze swojego wkładu w równowagę środowiskową i od 1996 roku jest całkowicie transparentna w kwestii swoich planów i celów.

Unilever Szwecja korzysta z koszy do recyklingu Nexus® 100 z firmy Glasdon. Zestawy pojemników Nexus 100 umieszczone są w pobliżu miejsc do picia kawy oraz kuchni dla kadry po to, aby promować odpowiedzialny recykling zarówno odpadów żywnościowych jak i innych odpadów recyklingowanych. Pojemniki na odpady żywnościowe wyposażone są w opcjonalny 8-litrowy kontener na resztki płynów oraz klapkę na pokrywie, pozwalającą na zatrzymywanie zapachów wewnątrz pojemnika.

Aby porozmawiać o twoich potrzebach dotyczących recyklingu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 307 1458, drogą mailową zapytania@glasdon.com lub korzystając z funkcji Live Chat na naszej stronie internetowej.

Recykling w Unilever
wtorek, 12 sierpnia 2014
The Green Web Foundation