Blog firmowy

Podsumowanie wiadomości na temat środowiska: edycja COP26.

Światowi przywódcy obiecują powstrzymać wycinkę drzew. Niektóre kraje zgadzają się zrezygnować z węgla, Indie obiecują zerową emisje netto. Narody i przedsiębiorstwa łączą się w celu stworzenia zrównoważonego rolnictwa.

baner informacyjny

Od 31 października do 12 listopada delegaci z UE i 196 krajów spotkali się, aby dyskutować i zwalczać zmiany klimatyczne. Co działo się podczas tego spotkania?

W tym miesiącu podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące szczytu COP26.

Zatrzymanie wycinki drzew. 100 krajów podpisze historyczne porozumienie


Klimat (11.02.2021)


Las z kępami wyciętych drzew

W pierwszej dużej umowie szczytu COP26, trzeciego dnia rozmów światowi przywódcy obiecali zakończenie wycinki drzew do 2030 roku.

Przeznaczając łącznie 76,1 mld zł na dofinansowanie, 100 krajów, obejmujących około 85% światowych lasów, podpisało umowę w nadziei na odwrócenie procesu wylesiania.

Pomimo tego, że z zadowoleniem przyjęli ten krok, eksperci wciąż wahają się, czy przywódcy dotrzymają umowy, biorąc pod uwagę, że nie zrealizowali podobnej zawartej w 2014 roku.

Zatrzymanie wylesiania jest ważne dla zapobiegania skutkom zmian klimatycznych, ponieważ lasy pochłaniają duże ilości CO2.

Część z 76,1 mld zł ma na celu naprawienie skutków wylesiania, w tym przywracanie gruntów i wspieranie lokalnych społeczności.

Część środków zostanie również przeznaczona na zwalczanie pożarów.

Część środków zostanie również przeznaczona na zwalczanie pożarów.

Zakończenie korzystania z węgla głównym tematem na COP26


COP26 w Wielkiej Brytanii (04.11.2021)


Kłębiący się dym na stacji węglowej

Ponad 20 krajów zgodziło się na stopniowe wycofywanie węgla.

Wśród sygnatariuszy były Wietnam i Chile, ale brakowało USA i Chin.

W ramach dalszego zobowiązania Stany Zjednoczone i 24 inne kraje zgodziły się zakończyć międzynarodowe wsparcie dla przemysłu paliw kopalnych.

Jako największy czynnik przyczyniający się do zmian klimatu, węgiel ma znaczący wpływ na zmiany klimatu.

Część środków zostanie również przeznaczona na zwalczanie pożarów.

Indie zobowiązują się do zerowej emisji netto do 2070


PlotziBiznesowe(02.11.2021)


Pole turbin wiatrowych

Narendra Modi, premier Indii, deklaruje zerową emisje netto do 2070 roku.

Chociaż ramy czasowe są dłuższe niż w innych krajach, data 2070 jest realnym celem możliwym do osiągnięcia przez Indie, twierdzą eksperci.

  • Przemawiając na szczycie COP26, Modi zobowiązał Indie do spełnienia kolejnych czterech obietnic:
  • Zwiększenia zdolności kraju do pozyskiwania energii nie pochodzącej z paliw kopalnianych do 2030 roku,
  • Zobowiązał się do osiągnięcia 50% energii odnawialnej do 2030 roku,
  • Znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w kraju,

Obniżenia emisyjności hinduskiej gospodarki.

Obecnie 70% energii w Indiach pochodzi z węgla.

Część środków zostanie również przeznaczona na zwalczanie pożarów.

Obecnie 70% energii w Indiach pochodzi z węgla.


COP26 w Wielkiej Brytanii (06.11.2021)


Las nad jeziorem

45 rządów zgadza się chronić przyrodę i tworzyć zrównoważone metody uprawy.

Ogłoszona w Dniu Natury i Użytkowania Gruntów umowa obiecuje pilne działania w celu osiągnięcia zrównoważonego rolnictwa i ochrony przyrody.

Ponieważ rolnictwo i użytkowanie gruntów powodują około jednej czwartej globalnej emisji gazów cieplarnianych, rządy uznały potrzebę stworzenia zrównoważonego systemu.

Część środków zostanie również przeznaczona na zwalczanie pożarów.

wtorek, 23 listopada 2021
The Green Web Foundation