Blog firmowy

Podejmowanie działań przeciwko marnowaniu żywności

Co roku ok. jedna trzecia żywności produkowanej dla ludzi jest marnowana – to stanowczo za dużo. Nie tylko marnotrawstwo żywności ma negatywne skutki dla środowiska, ale także społeczne i ekonomiczne konsekwencje. Więc, co możemy zrobić w tej sytuacji?

odpady żywnościowe na drewnianej tacy

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stwierdza, że -

„Marnowanie jedzenia dotyczy wyrzucenia jadalnych produktów na poziomie sklepów detalicznych i konsumentów, głównie w krajach rozwiniętych.”*


Odpadkiem spożywczym może być każdy produkt lub produkt uboczny przeznaczony do spożycia przez ludzi, który zostanie zutylizowany lub utraci ważność; może pochodzić z szerokiego wachlarza źródeł, takich jak:

 • przygotowana, doskonale nadająca się do spożycia żywność, która nie została spożyta;
 • niesprzedana żywność pochodząca z lokalnych rynków lub innych punktów sprzedaży detalicznej, np. produkty spożywcze;
 • odpady talerzowe z restauracji.
 • ścinki, takie jak resztki jedzenia z przygotowywania posiłków w restauracjach, stołówkach lub domach; oraz produkty uboczne przetwarzania żywności i napojów;
 • produkty uboczne przemysłowego przetwarzania żywności/napojów;

Jakie są skutki marnowania żywności?

Marnowanie żywności ma znaczący wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz oczywiście środowisko na całym świecie.

Według danych ekonomicznych globalna gospodarka traci aż 936 miliardów dolarów rocznie z powodu marnowania żywności*, a Unia Europejska nawet 143 miliardy euro. Na poziomie społecznym, większość wyrzucanej żywności ma miejsce w krajach rozwiniętych, gdzie skutki są mniej zauważalne, z około 25% wszystkich dostępnych kalorii pozostających niewykorzystanych. W znacznym stopniu wpływa to na kraje rozwijające się i o niskich dochodach, gdzie miliardy ludzi walczą o dostawy jedzenia.

Szacuje się, że około jedna trzecia (1,6 miliarda ton) całości wyprodukowanej na całym świecie żywności podlega stratom lub marnotrawstwu.


Najbardziej szkodliwe w skutkach są jednak ogromne konsekwencje dla środowiska. Według Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) Food Waste Index 2021, odpady żywnościowe odpowiadają za 8-10% globalnej emisji gazów cieplarnianych, co jest konsekwencją szkodliwych skutków składowania odpadów. Niestety, bez skutecznych metod utylizacji, duży odsetek odpadów spożywczych trafi na wysypiska. Na wysypiskach żywność oczywiście gnije, a jednym z głównych produktów ubocznych gnicia żywności na wysypiskach jest produkcja metanu - szkodliwego gazu cieplarnianego, który jest 25 razy silniejszy niż dwutlenek węgla i ogrzewa atmosferę 80 razy szybciej.

obraz składowiska odpadów

Co jest robione?

W obliczu tak poważnych konsekwencji dla środowiska, jakie działania są podejmowane na poziomie światowym, a co ważniejsze - w Polsce?

Jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest zmniejszenie o połowę globalnego marnotrawstwa żywności i ograniczenie strat żywności w produkcji i dostawach do 2030 roku. Ma to zostać osiągnięte poprzez współpracę i globalne partnerstwa między wieloma agencjami i w szerokim zakresie obszarów.

Unia Europejska wprowadza strategię Farm2Fork której celem jest uczynienie produkcji i konsumpcji żywności bardziej zrównoważonymi. Planuje się to osiągnąć poprzez zaproponowanie prawnie wiążących celów w zakresie ograniczenia marnotrawstwa żywności w krajach UE oraz włączenie dyrektyw dotyczących zapobiegania marnotrawieniu żywności do istniejącej polityki UE, z zamiarem zmniejszenia marnotrawstwa żywności na mieszkańca o 50% do 2030 r.

Spojrzenie na Polskę

Ustawa z 2019 roku, która ma na celu walkę z marnowaniem żywności, przyczyniła się już do wielu pozytywnych zmian. Firmy przetwarzające żywność muszą teraz przekierować jedzenie, którego nie sprzedano, na rzecz organizacji charytatywnych. Co więcej, instytucje te mają obowiązek organizowania kampanii edukacyjnych i informacyjnych co najmniej raz w roku w celu poprawienia gospodarowania żywności.

Od 2020 roku w Polsce marnowano ponad 4 miliony ton żywności. W związku z tym rząd przyjął dalsze przepisy legislacyjne, mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności i osiągnięcie krajowego celu połowy marnotrawstwa do 2030 roku. Plan Gospodarki Odpadami 2022 określa następujące środki:

 • działania edukacyjne w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności;
 • współpraca między sektorami produkcji i przetwórstwa żywności;
 • zielone projektowanie;
 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, takich jak EMAS, na poziomie przedsiębiorstwa;
 • działania uświadamiające społeczeństwo w zakresie zapobiegania i ograniczania marnowania żywności (wskazówki dotyczące zakupów, planowania posiłków, zarządzania odpadami żywnościowymi itp.)

Staramy się dostosować nasze działania

Choć rząd polski jeszcze nie przygotował żadnych planów, dotyczących osobistej zbiórki odpadów żywnościowych, możemy zawsze postarać się osiągnąć więcej w recyklingu odpadów. Wprowadzenie odpowiedniego pojemnika na odpady żywnościowe, pasującego do Twojego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa i kompostowanie, to bardzo korzystny i polecany początek rozwiązania tego problemu.

Kompostowanie jest ważnym sposobem recyklingu, który zdobywa popularność wśród populacji w Europie i stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Zamiast pozwalać na marnowanie pozostałości po jedzeniu, przetwarzaj je w składniki odżywcze i zdrowego podłoża, które może być wykorzystywane do celów rolniczych, takich jak nawozy lub pasza dla zwierząt. Jest to odnawialna metoda usuwania śmieci i powinna być łatwo priorytetowa nad innymi metodami, takimi jak składowisko lub spalanie.


Firma Glasdon oferuje rozwiązania do zbierania odpadów żywnościowych w prawie każdym rozmiarze, dla każdego środowiska, wewnątrz i na zewnątrz, idealne do zbierania odpadów i przekształcania ich w kompost. Nasze specjalnie zaprojektowane pojemniki na odpady gastronomiczne i spożywcze są przeznaczone do użytku w wielu obszarach łańcucha dostaw żywności, od restauracji i supermarketów po gospodarstwa domowe i firmy.

przy użyciu pokrywy na zawiasach pojemnika na odpady spożywcze Nexus® 30 style=

Pojemniki na odpady spożywcze firmy Glasdon

Godne uwagi cechy konstrukcyjne -

 • systemy blokujące i zatrzymujące nieprzyjemne zapachy;
 • pedały nożne obsługiwane pokrywą poprawiają higienę utylizacji;
 • duże otwory odprowadzające odpady;
 • rozpoznawalne naklejki ułatwiające identyfikację;
 • trwałe materiały zapewniające długą żywotność.

Nasze produkty mogą być używane w różnych środowiskach - zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Produkt Nexus® Stack może być używany na przykład w miejscu pracy lub w gospodarstwach domowych, do oddzielania odpadów żywnościowych od innych strumieni odpadów, takich jak opakowania żywności. Tymczasem produkty takie jak Nexus® Shuttle są idealne do obszarów przygotowywania żywności, takich jak kuchnie. Natomiast Nexus® Evolution można wyposażyć w przegrodę na odpady żywnościowe, aby oddzielić strumienie odpadów w obszarach takich jak stołówki, a produkty Pojemniki do segregacji odpadów bio Nexus® City 240 mogą być używane jako większe punkty zbiórki odpadów żywnościowych.

Jak widać, nasza szeroka gama pojemników na odpady spożywcze jest więcej niż odpowiednia do danego zadania; jest w stanie spełnić wymagania celów określonych przez UE i polski rząd, zarówno jako wewnętrzne, jak i zewnętrzne rozwiązanie do przechwytywania i recyklingu odpadów spożywczych.


Nexus® Shuttle oraz Nexus City 240 dla odpadów żywnościowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Glasdon może pomóc w zarządzaniu odpadami, skontaktuj się z nami już dziś..

Źródła

*https://instytutsprawobywatelskich.pl/marnowanie-zywnosci-problem-wspolczesnego-swiata/
*https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy/food-loss-and-waste-prevention_pl
*https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_pl

wtorek, 20 czerwca 2023
The Green Web Foundation