F.A.Q

Sprawdzenie bezpieczeństwa w okresie zimowym dla Menadżerów Sprzętu

Według Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w 2016r. 87 183 pracowników odniosło niewielkie obrażenia podczas pracy.

W miesiącach jesiennych i zimowych ciemniejsze, mokre i chłodniejsze warunki pogodowe stanowią dodatkowe czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do zwiększenia liczby poślizgnięć i potknięć w miejscu pracy.

Ocena zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych w zimie pomoże zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i użytkownikom w całym obiekcie.

Zapoznaj się z 5-punktową listą kontrolną i zyskaj pewność, że Ty i Twoi pracownicy oraz obiekty są odpowiednio przygotowane na nadchodzące chłodniejsze dni.

Winter Safety Checklist


Winter Safety Tick Box

1. Sprawdź ponownie wszystkie obszary możliwego ryzyka


Określ wszystkie obszary na zewnątrz, używane przez pieszych na terenie całego obiektu oraz zaznacz najważniejsze trasy, na które mogą mieć wpływ lód, mróz i śnieg.

Winter Safety Checklist

Pytania?

Kiedy miała miejsce ostatnia inspekcja w terenie?

Czy na zewnątrz powstały jakieś nowe obszary użytku publicznego lub zostały zmienione wejścia lub wyjścia, co należałoby wziąć pod uwagę?

Czy w konsekwencji należy zmienić trasy objazdów?


Winter Safety Tick Box

2. Role i obowiązki


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. nr 78, poz. 483)

Art 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Kodeks pracy
DZIAŁ DZIESIĄTY
Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I.


Podstawowe obowiązki pracodawcy

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Dowiedz się więcej tutaj

Pytania?

Kto może pomóc Ci w realizacji planu zimowego, gdy nadejdzie czas?

Czy Twoja lista kontaktów i ich godziny pracy lub dostępność są aktualne i czy są świadomi swoich obowiązków?

Kiedy ostatni raz odbył się zimowy instruktaż lub przedstawiono aktualizację?


Winter Safety Tick Box

3. Sprzęt bezpieczeństwa w okresie zimowym


Teraz nadszedł właśnie czas na sprawdzenie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w okresie zimowym i ocena poziomu zapasu soli drogowej.

Winter Safety Checklist

Pytania?

Które rozwiązanie zastosujesz?

Czy pojemniki z solą drogową są łatwo dostępne i znajdują się w pobliżu lub bezpośrednio w miejscu obszarów priorytetowych?

Czy ręczny lub mechaniczny rozdrabniacz soli drogowej może pomóc w szybszym posypaniu obszaru i zmniejszyć problemy związane z obsługą ręczną w sezonie zimowym?

Czy zespół potrzebuje nowej odzieży ochronnej lub dodatkowych akcesoriów ochronnych do obuwia np. zwiększających przyczepność?


Winter Safety Checklist

Winter Safety Tick Box

4. Kontrola warunków atmosferycznych


Jedynym sposobem na wyprzedzenie i zapobieganie tworzeniu się lodowej powierzchni jest monitorowanie temperatury, śledzenie najnowszych prognoz pogodowych i podejmowanie odpowiednich działań, gdy temperatura spadnie do 2,2 ° C (36 ° F) lub poniżej.

Pytania?

Czy można poprawić procedurę monitorowania temperatury?

Czy mobilna aplikacja lub inteligentna stacja meteorologiczna może pomóc?


Winter Safety Tick Box

5. Porady dotyczące bezpieczeństwa w okresie zimowym


  • Zapisz się doserwisu podającego ostrzeżenia pogodowe dla Twojego obszaru na.
  • Nie czekaj z podjęciem działań na temperatury 0 ° C lub niższe. Jasne niebo podczas spokojnej zimnej nocy może prowadzić do przymrozków gruntowych, nawet jeśli temperatura powietrza przekracza 0 ° C.
  • Sól drogowa nie działa natychmiast i potrzebuje odpowiedniego czasu na rozpuszczenie, aby mogła działać. Dlatego najlepszym czasem sypania jest wczesny wieczór, zanim osadzi się szron i / lub wcześnie rano, zanim pojawią się pracownicy i klienci.
  • Priorytetem powinny stać się kładki dla pieszych lub przejścia, ponieważ są one najbardziej narażone na zamarzanie.
  • Podczas sypania soli drogowej, szczególną uwagę należy zwrócić na pochylenia terenu, stopnie i nierówności.
  • Po opadach śniegu, należy skierować pieszy ruch na oczyszczone trasy i rozsypać sól drogową na pierwszej warstwie śniegu.

Produkty zabezpieczenia przed zima

poniedziałek, 12 listopada 2018
The Green Web Foundation